3-та международна среща по проекта, Атина, Гърция – 25 август 2021 г.

С приближаване края на проекта и след повече от година с виртуални срещи, екипът на App Hop проведе „хибридна“ среща с домакин Innovation Frontiers в прекрасната Атина. Няколко партньорски организации изпратиха свои представители, които да присъстват лично на срещата, а тези, които не можеха да пътуват, се присъединиха виртуално.

Дневният ред разгледа финализирането на проектните дейности, включително пилотни сесии, проведени от партньорите, събития за разпространение и финално oбсъждане Също така разгледахме уебсайта на проекта и платформата за електронно обучение, тъй като ще направим финален опит да разпространим проекта до възможно най-голяма аудитория.

Последният месец на проекта ще се концентрира върху финализиране на съответните дейности и споделяне на проекта с местни заинтересовани лица и организации за професионално обучение, за да се гарантира, че ефектът от проекта ще продължи и след периода на финансиране.