Το έργο

Επισκόπηση έργου

Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία 15 ψηφιακών πόρων από κάθε εταίρο που θα χρησιμοποιήσει κάθε μία από τις 15 δημοφιλέστερες εφαρμογές σε κινητό τηλέφωνο ανά θέμα. Κάθε πόρος, θα απευθύνεται σε μία από τις 15 ικανότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων EntreComp. Η συγκεκριμένη ικανότητα θα αντιστοιχεί στην εφαρμογή που επέλεξε ο κάθε έταιρος ανάλογα με το τι αντιλαμβάνεται ότι είναι το πλέον ενδεδειγμένο σε τοπικό επίπεδο. Κάθε μεμονωμένος ψηφιακόςπόρος , περιλαμβάνει μία σειρά από 4 διαφορετικές προκλήσεις καθιστώντας την οικοδόμηση διαφορετικών στοιχείων όλο και δυσκολότερη.

Επιπλέον, το έργο επιδιώκει την ανάπτυξη ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους δασκάλους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (VET) ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους προκειμένου να δημιουργήσουν τους δικούς τους ψηφιακούς μαθησιακούςπόρους.

Σκοπός του έργου

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός εντελώς νέου προγράμματος σπουδών για την επιχειρηματικότητα, βασισμένο στο πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων EntreComp, αλλά υπό την μορφή μίας σειράς τυχαίων προκλήσεων για πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα…

Ειδικός στόχος

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα μέσω διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων

Παραδοτέα

Παραδοτέο1: Συλλογή ψηφιακών πόρων επιχειρηματικότητας του έργου AppHop.
Η ανάπτυξη 15 ψηφιακών πόρων, καθένας απο τους οποίους αποτελείται από 4 διαφορετικές προκλήσεις, όπως περιγράφονται στο πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων EntreComp.

Παραδοτέο 2: Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης του έργου AppHop
Η ανάπτυξη ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (VET), είναι πλήρως εκπαιδευμένοι για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών πόρων του έργου AppHop, για την οικοδόμηση της επιχειρηματικής ικανότητας.

Εταίροι

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιότητας (ECQ), είναι μια σύγχρονη συμβουλευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001. Η εταιρεία ειδικεύεται σε δύο τομείς – ανάπτυξη και διαχείριση έργων στα πλαίσια των διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ και στην ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης ποιότητας. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με διάφορους ξένους εταίρους, μεταξύ των οποίων είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, κέντρα πιστοποίησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμβουλευτικές εταιρείες κλπ. Η ECQ έχει εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην εφαρμογή διαφορετικών προτύπων ποιότητας.

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ms Darina Petrunova, e-mail: dpetrunova@ecq-bg.com

Ms Slavka Ruseva, e-mail: sruseva@ecq-bg.com

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Μέσα από τις εργασίες μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσαμε και υποστηρίξαμε τις τοπικές ομάδες νέων, τις κοινότητες των μεταναστών, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα που απουσιάζουν από την εκπαίδευση προκειμένου να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και με τις προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε επίσης εξειδίκευση στην υποστήριξη των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές όπως ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με νέους και ενήλικες για να προσφέρουμε μια σειρά από ποικίλα προγράμματα στους τομείς της παραγωγής μέσων και της διαχείρισης της σταδιοδρομίας, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων με στόχο να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν επιτυχή σταδιοδρομία στον τομέα. Η Future In Perspective είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που είναι δομημένη ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που αποτελείται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνεργασίες και συμμαχίες. Διαθέτουμε ένα βασικό προσωπικό από 6 εξειδικευμένους ειδικούς σε συμπληρωματικούς κλάδους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και τον σχεδιασμό μέσων ενημέρωσης, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη των νέων και την έρευνα και γενική διοίκηση. Η κεντρική μας ομάδα συμπληρώνεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με μερική απασχόληση από την Ιρλανδία και την Ευρώπη..

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Philip LAND, e-mail: Fipl.europrojects@gmail.com

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας INNEO, εδρεύει στο Rzeszów (Πολωνία). Ιδρύθηκε το 2011 για την παροχή κατάρτισης στους νέους, κυρίως στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Μετά από δύο χρόνια εργασίας σε τοπικό επίπεδο και της ανάπτυξης του δικτύου επαφών, τα μέλη του INNEO αποφάσισαν να αναπτύξουν σχέδια της ΕΕ. Επί του παρόντος, το εν λόγω κέντρο, συμμετέχει σε πολλά προγράμματα Erasmus +, κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της πληροφορικής, της εκπαίδευσης και της δημιουργικής βιομηχανίας. Το προσωπικό του INNEO έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δραστηριότητες διάδοσης, τη διαχείριση έργων και τη διοίκηση.

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Michal Ceglinski, e-mail: m.ceglinski@inneo.org.pl

Maria Kordon, e-mail: m.kordon@inneo.org.pl

Η Innovation Frontiers IKE, είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική τεχνολογική και ερευνητική εταιρεία που συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως είναι τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τα κέντρα ενηλίκων και επαγγελματιών, καθώς και με ΜΚΟ που έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό, με κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Η εταιρεία διερευνά νέους τρόπους χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της δια βίου μάθησης και για να κάνει τη μάθηση πιο προσιτή και πιο διασκεδαστική. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις συνέπειες της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Maria Metzidaki, e-mail: innovafrontiers@gmail.com

Το Κολλέγιο Lancaster και Morecambe (LMC), είναι ένα δημόσιο κολλέγιο για την περαιτέρω εκπαίδευση και έχει ως κύριο μέλημά του την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στο Βόρειο Lancashire και στη Νότια Cumbria. Έχει ετησίως περίπου 1500 σπουδαστές πλήρους φοίτησης και 3000+ μερικής φοίτησης ή σπουδαστές με βάση την εργασία.

Ο κύριος ρόλος του Κολλεγίου, LMC είναι να παρέχει κατάρτιση που σχετίζεται με επαγγελματικές δεξιότητες, σε μαθητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, με στόχο την απασχόληση ή/και την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που οδηγούν σε μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το LMC καλωσορίζει τους μαθητές όλων των ηλικιών και προσφέρει ορθά δομημένα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων, αρχική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς καθώς και μια σειρά επιχειρηματικών μαθημάτων.
Το Κολλέγιο θεωρεί πως είναι απαραίτητο και ύψιστης σημασίας, οι σπουδαστές και τα μέλη του προσωπικού του να αισθάνονται πως η προσπάθεια και η προσφορά τους εκτιμώνται και να νιώθουν παράλληλα ασφάλεια και υποστήριξη. Κατά τον τρόπο αυτό, τόσο οι σπουδαστές όσο και το προσωπικό θα μπορέσουν να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους. Η αποστολή του Κολλεγίου LMC, την οποία ξεκάθαρα διακηρύττει, ορίζει τον ρόλο τους στην κοινότητα με σαφήνεια.
«Παρέχοντας στο Lancaster, στο Morecambe και στις γύρω κοινότητες μία εξαιρετική φοιτητική εμπειρία που εκπληρώνει επαγγελματικούς, προσωπικούς στόχους και στόχους απασχόλησης».
Τα διεθνή έργα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και του προσωπικού του κολλεγίου. Το LMC συμμετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες για περισσότερο από 15 χρόνια και επί του παρόντος συνεργάζεται με εταίρους από όλη την ΕΕ για μια σειρά έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Κάθε χρόνο στέλνουμε κατά μέσο όρο 40 φοιτητές στο εξωτερικό για διεθνή πρακτική άσκηση σε χώρες όπως η Ιταλία, η Δανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία.

Επίσημη Ιστοσελίδα 

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Mathew Hayes, e-mail: m.hayes@lmc.ac.uk

Ο Οργανισμός Rightchallenge είναι μη κερδοσκοπικός και στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσα κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, φύλου, ηλικίας πολιτιστικής προέλευσης – προκειμένου να αποκτήσουν τα εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.
Ως οργανισμός που ασχολείται και συμμετέχει ενεργά στην κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση. Πιστεύουμε ακράδαντα, πως η δια βίου μάθηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή, καθώς υποστηρίζει την ενεργό και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Οργανωτική κατάρτιση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της άτυπης εκπαίδευσης, της κοινοτικής παρέμβασης, της κοινωνικό-εκπαιδευτικής εμψύχωσης και του εθελοντισμού.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
  • Εκπαίδευση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθελοντικής διαχείρισης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων.
  • Οργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Sandra Marisa Esteves, e-mail: marisa@rightchallenge.org

Artur Pinto, e-mail: artur@rightchallenge.org

Το CARDET (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΤΔ), είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διαδικτυακής μάθησης. Το CARDET, είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένο με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων (Μαζικής Ενημέρωσης). Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την ανάπτυξη της απόκτησης ικανοτήτων και σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (VET), τη στήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη γραφειοκρατία, τα ψηφιακά εργαλεία, την διαδικτυακή μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα μας είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά τα έργα σε διάφορα πλαίσια.

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Antonis Foukaras, e-mail: innovation.entrepre@cardet.org

Η JAITEK είναι μια ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατάρτιση στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με τεχνικές ανάπτυξης και εφαρμογών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων) σε όλη την Ισπανία, τόσο στην πρόσωπο -με -πρόσωπο διδασκαλία όσο και στην διαδικτυακή μάθηση.
Η εταιρεία παρέχει συμβουλές, υλοποιεί και επικυρώνει τα περιβάλλοντα διαδικτυακής μάθησης. Εδώ ασχολούμαστε τόσο με τον διδακτικό σχεδιασμό των μαθημάτων όσο και με την προσαρμογή των πλατφόρμων διαδικτυακής μάθησης. Είμαστε έμπειροι σε όλα τα είδη εκπαίδευσης: διαδικτυακή μάθηση, μεικτή εκμάθηση και παρουσία, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις, τεχνική υποστήριξη και προετοιμασία εκπαιδευτικών πόρων (αυτές θα μπορούσαν να είναι συμβατές με SCORM) για χρήση κάθε είδους συσκευής και συνεργασία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων για την διαδικτυακή εκπαίδευση.

Επίσημη Ιστοσελίδα

Facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Saturio Rodríguez Fernández, e-mail: dino@jaitek.net