AppHop UK Pop-up Gaming Hub

Въведение

Събитието AppHop UK Pop-up Gaming Hub се проведе на 12 август в кампуса на LMC. Събитието бе с продължителност от 9.30 до 15.00 и прие различни местни професионални преподаватели и обучаеми, които са представители на заинтересованите лица и доставчиците на образователни

услуги. Това събитие бе възможност за LMC да сподели резултатите от проекта App Hop с голям брой лица от целевата аудитория; на събитието присъстваха 26 души.

Методология

Събитието се проведе присъствено в кампуса на LMC при спазване на строги мерки във връзка с COVID-19. Имаше предоставена пълна програма, с начална презентация относно логиката на проекта, целите и ключовите целеви групи. След това участниците бяха разделени на две групи в зависимост от нуждите им. Учениците и обучаемите проведоха семинар с дигитални учебни предизвикателства, докато възрастните имаха възможност да работят с някои от елементите от учебната програма.

Следобедните сесии включваха учебни предизвикателства за всички участници, включително предприемачески семинар и гост лектор от местното управление. Събитието бе закрито с презентация на LMC относно това как проектът App Hop може да се използва занапред и как може да бъде включен в съществуващи професионални програми.

Резултати и констатации

Събитието бе много успешно и бе хубаво да може да се проведе физическо събитие след такъв дълъг период на виртуално общуване. Участниците дадоха изключително положителна обратна връзка за резултатите и ресурсите по проекта.

Учениците харесаха игровите аспекти и използването на дигиталните учебни предизвикателства, докато за преподавателите учебната програма бе информативна и лесна за използване.

Бяха идентифицирани няколко проблема във връзка с уебсайта на проекта и процеса на достъп до платформата за електронно обучение, които впоследствие бяха адресирани.

Заключение

LMC изразява своето задоволство от резултата от събитието; бихме искали да можехме да прием повече участници, но трябваше да вземем предвид здравето и безопасността с оглед на пандемията от COVID-19. Присъстващите имаха положителни отзиви относно ресурсите, а много от преподавателите казаха, че биха искали да използват ресурсите като част от професионалното си обучение в началото на новата академична година. Според LMC събитието бе изключително положително преживяване, което затвърди нашата увереност в постиженията на консорциума по време на жизнения цикъл на проекта.