App Hop

App Hop

Randomizing Entrepreneurship Training Through Breakout Challenges on Smartphones

Ресурси

Web Quest библитотека

Свържете се с нас

Проект Бюлетин 2
Представяме Ви втория информационен бюлетин по проект “APPHOP”!
Read More "Проект Бюлетин 2"
1-ви бюлетин
Това е първият бюлетин по проект AppHop „Обучение по преприемачество чрез игри – предизвикателства за смартфони, генерирани на случаен принцип. “
Read More "1-ви бюлетин"