C1 Виртуално събитие-обучение – май 2021 г.

C1 Виртуално събитие-обучение – май 2021 г.
Екипът по проекта App Hop бе домакин на виртуалното ни обучение с набор от участници, представители на всяка от партньорските организации. Общо 18 души участваха в събитието, проведено чрез платформата Zoom. Тези участници включваха представители на ПОО, преподаватели и изследователи. Първоначално бе планирано събитието да се проведе в Унивеврситета Ланкастър в Обединеното кралство, но в резултат на пандемията бе преместено онлайн.

Събитието даде възможност на екипа да сподели финалната ни версия на 120-те дигитални учебни предизвикателство и да използва наръчника за обучение, за да покаже на участниците как да използват ресурсите по проекта с целевите аудитории. Ресурсите бяха достъпени чрез уебсайта App Hop и пространството за онлайн обучение, които бяха основни точки на контакт за проекта, като е наличен безплатен достъп за всички образователни ресурси.

Сега участниците ще пристъпят към реализиране на пилотния етап, като обучат още 10 професионални преподаватели и 10 обучаеми през следващите месеци. Процесът ще се седи от консорциума и ще събираме конструктивна обратна връзка, като при необходимост ще правим промени в ресурсите.
Oбучение по предприемачество чрез игри – предизвикателства за смартфони, генерирани на случаен принцип (App Hop)