1-ви бюлетин

Това е първият бюлетин по проект AppHop „Обучение по преприемачество чрез игри – предизвикателства за смартфони, генерирани на случаен принцип. “