EntreComp - способността да се въздейства чрез възможности и идеи като те се трансформират в добавена стойност за другите. (тя може да бъде финансова, културна или социална).