Kompendium cyfrowych wyzwań

Aby uzyskać dostęp do kompendium Cyfrowych Wyzwań, zaloguj się do platformy e-learningowej App Hop, korzystając z poniższego linku.