AppHop UK Pop-up Gaming Hub

Въведение Събитието AppHop UK Pop-up Gaming Hub се проведе на 12 август в кампуса на LMC. Събитието бе с продължителност от 9.30 до 15.00 и прие различни местни професионални преподаватели и обучаеми, които са представители …

3-та международна среща по проекта, Атина, Гърция – 25 август 2021 г.

С приближаване края на проекта и след повече от година с виртуални срещи, екипът на App Hop проведе „хибридна“ среща с домакин Innovation Frontiers в прекрасната Атина. Няколко партньорски организации изпратиха свои представители, които да …

C1 Виртуално събитие-обучение – май 2021 г.

C1 Виртуално събитие-обучение – май 2021 г. Екипът по проекта App Hop бе домакин на виртуалното ни обучение с набор от участници, представители на всяка от партньорските организации. Общо 18 души участваха в събитието, проведено …

1-ви бюлетин

Това е първият бюлетин по проект AppHop „Обучение по преприемачество чрез игри – предизвикателства за смартфони, генерирани на случаен принцип. “