Συλλογή Ψηφιακών Προκλήσεων

Για να έχετε πρόσβαση στη Συλλογή Ψηφιακών Προκλήσεων, παρακαλώ συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του πιο κάτω συνδέσμου.